#AccRB5128 - Ngọc 60 lữ bố,Zara, natalya, Malaysia rank bạc

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: vàng 4

Vàng: 188888

Ruby: 511

Quân huy: 104

Nổi bật: Ngọc 60 lữ bố,Zara, natalya, Malaysia rank bạc

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100022923914823

SĐT: 0931446910

Zalo: