#AccRB5129 - 90

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch Kim l

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: