#AccRB5132 - 65 ad

Cập nhật: 16/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 67

Rank: bạch kim1

Vàng: 1900

Ruby: 1210

Quân huy: 0

Nổi bật: 65 ad

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 84358345793

Zalo: