#AccRB5133 -

Cập nhật: 16/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 58

Trang phục: 47

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc2

Vàng: 200

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0366123070

SĐT: 0366123070

Zalo: 0366123070