#AccRB5134 -

Cập nhật: 16/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 42

Rank:

Vàng: -1

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Co thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: