#AccRB5135 - Ngọc 90-trang phục VIP

Cập nhật: 16/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc3

Vàng: 1705

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90-trang phục VIP

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0366123070

SĐT: 0366123070

Zalo: 0366123070