#AccRB417 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 28

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc lll

Vàng: 200

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0918539104

Zalo: 01254249064