#AccRB419 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 66

Rank: kim cương

Vàng: 6108

Ruby: 152

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nga Lê

SĐT: 0347370812

Zalo: 01647370812