#AccRB421 - 90

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: Vang

Vàng: 1

Ruby: 56

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Không có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Quân đặng

SĐT: 0965198703

Zalo: