#AccRB423 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 71

Rank: Vàng

Vàng: 1

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0941462521

Zalo: