#AccRB424 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: bạc 2

Vàng: 6070

Ruby: 223

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0394008390

Zalo: