#AccRB427 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 99999

Bậc ngọc: 499999

Rank: bach kim

Vàng: 999999

Ruby: 999999

Quân huy: 999999

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Luc tran

SĐT: 0924648

Zalo: 103573