#AccRB5256 -

Cập nhật: 21/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 71

Trang phục: 80

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 82

Rank: Kim cương

Vàng: 5000

Ruby: 1

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: