#AccRB5259 - ngọc chuẩn

Cập nhật: 21/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 65

Rank: vàng III

Vàng: 8000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc chuẩn

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033162010389

SĐT:

Zalo: