#AccRB5264 - Chuẩn murad

Cập nhật: 21/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 72

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 5418

Ruby: 1506

Quân huy: 0

Nổi bật: Chuẩn murad

Trạng thái: Cấp 23

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0338039349

Zalo: