#AccRB5268 - Có mu SV

Cập nhật: 21/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 62

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 2

Vàng: 1000

Ruby: 500

Quân huy: 1

Nổi bật: Có mu SV

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ngô Linh

SĐT: 0384034675

Zalo: