#AccRB5269 - Ngọc 90 nak

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 52

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Kim cương 3

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 nak

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0961616401

Zalo: 0961616401