#AccRB5270 - 79

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 58

Trang phục: 47

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương

Vàng: 1286

Ruby: 112

Quân huy: 0

Nổi bật: 79

Trạng thái: Bình thường

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phuc

SĐT: 0966320790

Zalo: 0367346010