#AccRB5272 - ilumia+Hồng Hoa Hậu

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 70

Rank: Vàng

Vàng: 2643

Ruby: 125

Quân huy: 2

Nổi bật: ilumia+Hồng Hoa Hậu

Trạng thái: Chưa Có Thông Tin Liên Kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/duong.tankhoi.963

SĐT: 01202764067

Zalo: không có