#AccRB5274 - Ngọc 90 nak

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim III

Vàng: 23000

Ruby: 14000

Quân huy: 1500

Nổi bật: Ngọc 90 nak

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 017789956

Zalo: