#AccRB5276 - Ngọc 90 nak

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 81

Trang phục: 111

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Thách Đấu 12sao

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: -1

Nổi bật: Ngọc 90 nak

Trạng thái: 30 ĐÁ QUÝ

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: