#AccRB5277 - ngon

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 30

Rank: vàng 3

Vàng: 700

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: ngon

Trạng thái: có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0937677230

Zalo: