#AccRB430 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 25

Rank: Bac

Vàng: 1500

Ruby: 152

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: