#AccRB5281 -

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 39

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc III

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: