#AccRB5284 - Quillen, zill, florentino

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 54

Rank: Bạc 1

Vàng: 200

Ruby: 10

Quân huy: 0

Nổi bật: Quillen, zill, florentino

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: ThinHoai123

SĐT: 0379443700

Zalo: Văn Thìn