#AccRB5285 - Zill

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 8

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 23

Rank: Bạc 3

Vàng: 1000

Ruby: 700

Quân huy: 0

Nổi bật: Zill

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: ThinHoai123

SĐT: 0369443700

Zalo: Văn Thìn