#AccRB5286 - 90

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 89

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 3

Rank: Bk

Vàng: 5000

Ruby: 2000

Quân huy: 1

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook: Namkhang

SĐT: 0378161324

Zalo: Ko