#AccRB5290 - ngọc 80,đủ skin quang vinh, nak AIC khiêu chiến...............

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 51

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 4

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 80,đủ skin quang vinh, nak AIC khiêu chiến...............

Trạng thái: trắng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0853307427

Zalo: