#AccRB5291 -

Cập nhật: 22/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 60

Rank: Bạc 2

Vàng: 4789

Ruby: 380

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: