#AccRB5313 - 74

Cập nhật: 23/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: bạch kim 3

Vàng: 9000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: 74

Trạng thái: chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: