#AccRB5316 -

Cập nhật: 23/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 3

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 1

Rank: Đồng

Vàng: 588

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Đã có SĐT

Thông tin Liên hệ

Facbook: Quanganh Ngo

SĐT:

Zalo: