#AccRB5317 - Trang phục nổi bật : Mu siêu việt , raz muay thái , lili mị ly , yorn long thần, ilumia thiên nữ , azenka halloween và rất nhiều nữa ib facebook để biết thêm thông tin.full ngọc chuẩn 90 ad , sp tank , rừng , top và mid tổng có 130 viên ngọc 3

Cập nhật: 23/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 63

Trang phục: 71

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Tinh anh 3

Vàng: 7000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Trang phục nổi bật : Mu siêu việt , raz muay thái , lili mị ly , yorn long thần, ilumia thiên nữ , azenka halloween và rất nhiều nữa ib facebook để biết thêm thông tin.full ngọc chuẩn 90 ad , sp tank , rừng , top và mid tổng có 130 viên ngọc 3

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/SoulMadsen?ref=bookmarks

SĐT: 0936109324

Zalo: 0936109324