#AccRB5318 - Có Haydate

Cập nhật: 23/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 71

Rank: Vàng

Vàng: 4

Ruby: 120

Quân huy: 0

Nổi bật: Có Haydate

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0896033857

Zalo: