#AccRB5322 - Mtp murad Bboy nak

Cập nhật: 23/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Vang 2

Vàng: 2590

Ruby: 57

Quân huy: 0

Nổi bật: Mtp murad Bboy nak

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Toản tí tởnp

SĐT: 0983115140

Zalo: