#AccRB5330 -

Cập nhật: 24/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 51

Rank: Vàng

Vàng: 102

Ruby: 299

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Khoa

SĐT: 0911394710

Zalo: 0911394710