#AccRB5335 - Ngọc 90 Chuẩn 30 bảng ngọc

Cập nhật: 24/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 70

Trang phục: 79

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao Thủ

Vàng: 80

Ruby: 9097

Quân huy: 9000

Nổi bật: Ngọc 90 Chuẩn 30 bảng ngọc

Trạng thái: chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facbookvanhoang.com

SĐT: 0799032633

Zalo: 0799032633