#AccRB5336 -

Cập nhật: 24/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 4000

Ruby: 1020

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lê Ân

SĐT: 0946247838

Zalo: