#AccRB436 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 52

Rank: Bạc |

Vàng: 2393

Ruby: 244

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0377250681