#AccRB5339 - noi bat

Cập nhật: 24/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 39

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 50

Rank: kim cuong v

Vàng: 73

Ruby: 81

Quân huy: 0

Nổi bật: noi bat

Trạng thái: chua co thong tin gi

Thông tin Liên hệ

Facbook: nghipham

SĐT: 0357210728

Zalo: KHONG CHOI