#AccRB5343 -

Cập nhật: 24/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 52

Rank: vang 3

Vàng: 8000

Ruby: 176

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: