#AccRB5346 - Ngọc Phép 90 Ngọc AD 86 Hayate Aerie thích khách

Cập nhật: 24/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim 4

Vàng: 1238

Ruby: 213

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc Phép 90 Ngọc AD 86 Hayate Aerie thích khách

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/trung.tin.2352003

SĐT: 0355288608

Zalo: 0355288608