#AccRB5349 -

Cập nhật: 24/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 69

Bậc ngọc: 2

Rank:

Vàng: 4

Ruby: 0

Quân huy: 16

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 032919191711

Zalo: 0329191711