#AccRB5350 -

Cập nhật: 25/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 37

Rank:

Vàng: 3000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Ko

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thangpham

SĐT: thangpham883062@gmail.com

Zalo: