#AccRB438 - Rar,tulen

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 60

Rank: Bạc1

Vàng: 5000

Ruby: 200

Quân huy: 8

Nổi bật: Rar,tulen

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: