#AccRB439 - Rar,tulen

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 60

Rank: Bạc1

Vàng: 20000

Ruby: 111111

Quân huy: 140000

Nổi bật: Rar,tulen

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: