#AccRB441 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc lll

Vàng: 965

Ruby: 913

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phạm Quốc Việt

SĐT: 0393966807

Zalo: