#AccRB442 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng lll

Vàng: 299

Ruby: 30

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phạm Quốc Việt

SĐT: 0393966807

Zalo: