#AccRB443 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng 3

Vàng: 2500

Ruby: 1750

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Bảo Hoàng

SĐT: 0943070968

Zalo: 0943070968