#AccRB444 - Có Vip 90 ngày đến ngày 5/5/2019 và có sổ sứ mệnh mùa 4

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 62

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 11000

Ruby: 58

Quân huy: 1

Nổi bật: Có Vip 90 ngày đến ngày 5/5/2019 và có sổ sứ mệnh mùa 4

Trạng thái: Có ít thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/bach.jkelly.7

SĐT: 0966701900

Zalo: +841213182922