#AccRB450 - Ngọc 90 chuẩn 10 bảng

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 1

Vàng: 1

Ruby: 2000

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn 10 bảng

Trạng thái: Trắng toàn bộ

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0364439401

Zalo: 0339833509